O projekcie

W latach 90. jednym z elementów łączących młodych ludzi była muzyka. Liczba młodych zespołów, które grały w tym czasie na terenie Ostrowca, sięga kilkudziesięciu. Naszym zdaniem przypomnienie fenomenu tamtych „muzycznych” lat stanowić będzie nie tylko niezwykłą podróż w czasie, ale także ugruntowanie i podtrzymanie tożsamości lokalnej i poczucia łączności z miastem. Dla współczesnych młodych ludzi to fragment historii, ale jakże ważny dla pełniejszego zrozumienia miasta, w którym żyją.

Chcemy przypomnieć niezwykły  moment w historii naszego miasta, kiedy doszło do erupcji kreatywności młodzieży w dziedzinie muzyki i w samo organizowaniu się w różnych subkulturach. Projekt „Rock Afera” ma być zjazdem osób, którzy tworzyli bogate i barwne środowisko młodzieżowe i ma na celu zapoznać ostrowczan z historią sceny muzycznej Ostrowca Św. lat 90. XX wieku. Mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie, które wzbudzi wśród odbiorców wspomnienia i pobudzi wyobraźnie młodzieży.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki: nieztejbajki@gmail.com

Stowarzyszenie Krzywa Kultury: info@krzywakultury.pl